O Nás

VIZE

Empowered diversity

Naše vize spočívá v propojení různých studentů do jedné silné komunity. Jsme největší organizace studentů techniky v Evropě a naše skupiny najdete na 90 univerzitách po celé Evropě.

MISE

Developing students

Naší misí je rozvíjet studenty nad rámec jejich studia, povznést v nich zájem o mezinárodní zapojení a zprostředkovat jim kontakt s novým kulturním prostředím.

CO JE BEST?

Board of European Students of Technology, je neustále se rozvíjející, nezisková a nepolitická organizace. Od roku 1989 BEST zajišťuje komunikaci, kooperaci a výměnné pobyty pro studenty z celé Evropy. 88 lokálních skupin BESTu ve 31 zemích tvoří rostoucí, dobře organizovanou, silnou, mladou a pokrokovou studentskou síť. O fungování organizace se každý den stará okolo 3300 členů a našich služeb již využilo okolo jednoho milionu studentů.

BEST propaguje heslo „posílená diverzita“ a pomáhá studentům evropských technických univerzit stát se více otevření mezinárodnímu prostředí tím, že se snaží o lepší porozumění evropských kultur a rozvíjení schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí. Studenti technických univerzit mají příležitost rozšířit si své znalosti v oborech, které doplňují jejich technické vzdělání. BEST vytváří prostředí, ve kterém studenti mohou rozvíjet své zkušenosti organizováním akademických kurzů, volnočasových aktivit, inženýrských soutěžích, akademických symposií, tréninkových akcí a kulturních výměn. BEST také usiluje o rozšiřování povědomí o trhu práce skrz akce zaměřené na kariéru (veletrhy práce, dny společností, workshopy) a skrz mezinárodní centrum pro kariéru. BEST také vytvořil vlastní systém tréninků, členové tedy mají možnost zlepšit své dovednosti a znalosti účastí na tréninkových akcích, které jsou zaměřené na technické a soft skills.

BEST Brno

BEST Brno, lokální skupina mezinárodního BESTu, byl založen na Vysokém učení technickém v Brně v roce 2005 jako první svého druhu v České republice.

Posláním BESTu je zprostředkovat studentům VUT v Brně doplňkové vzdělání, a to především jejich účastí na mezinárodních akademických kurzech, inženýrských soutěžích a jiných vzdělávacích akcích po celé Evropě. Studenti se také mohou zapojit do pořádání těchto aktivit na VUT v Brně.

V současné době má BEST Brno více než osmdesátičlennou základnu a spousta studentů VUT v Brně se každoročně zúčastní lokálních i zahraničních akcí pořádaných BESTem.