bseclogo1

Brno Student Engineering Competition

Přihlaš se do největší technické soutěže na VUT!

BSEC

VÝSLEDKY PŘEDKOLA

O čem je tato soutěž ?

BSEC (Brno Student Engineering Competition) je soutěž pro studenty Vysokého učení technického v Brně organizovaná brněnskou pobočkou studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology). Soutěže se zúčastní 3-4 členné týmy. Začíná internetovým předkolem, kde všechny přihlášené týmy mají 24 hodin na řešení jednoho zadání a zaslání výstupu. Porota poté vyhodnotí všechna řešení a vybere postupující, kteří se zúčastní příslušného Fakultního kola (FSI, FEKT, FIT), na které se přihlásili. Fakultní kola proběhnou offline přímo na fakultách.

V předvečer obou soutěžních dní také proběhne Networking Night, kde budou mít soutěžící i ostatní studenti příležitost setkat se se zástupci renomovaných technických firem. Tyto firmy jsou zároveň partnery soutěže a soutěžící se s nimi setkají i v průběhu soutěžních dní, které budou zakončeny Speed Datingem s partnery a slavnostním pohoštěním.

Firmy z technického prostředí doslova prahnou po proaktivních studentech, kteří se zapojují do mimoškolních aktivit. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení problémů z praxe, vyzkoušet si prezentační dovednosti a navíc vyhrát zajímavé ceny.  

Soutěž BSEC přímo navazuje svým konceptem na již tradiční soutěž EBEC. Na její stránce můžete najít, jak vypadaly minulé ročníky a i minulá zadání – www.ebec.cz

Kategorie

Build it

Navrhni. Sestav. Prezentuj! Ukaž svou kreativitu a zručnost v kategorii Build it. Soutěžící řeší zadaný problém formou sestrojení funkčního modelu zařízení v daném časovém limitu z poskytnutého materiálu a užitím nářadí, které mají k dispozici. Výstupem je prezentace sestrojeného zařízení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

Plan it

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj! Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky? Kategorie Plan it je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů. Výstupem je kreativní řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě.

Code it

Navrhni. Naprogramuj. Prezentuj! Miluješ programování a je tvým koníčkem něco vytvářet? V kategorii Code it mají soutěžící možnost ověřit si své programátorské schopnosti a kreativní myšlení na daném problému z praxe. Výstupem je odprezentování jejich řešení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

Doprovodný program

Networking Night

Večer před soutěžními koly proběhne uvolněná diskuze se zástupci partnerů soutěže o tom, jak to u nich ve firmě chodí. Cílem je studentům představit firmu uvolněnějším způsobem – vypíchnout zajímavosti, jak se tam zaměstnancům pracuje, je to spíš příležitost představit atmosféru ve firmě než její konkrétní produkty.

Speed dating

Každý soutěžní den BSECu budou mít soutěžící šanci pobavit se s partnery soutěže i osobně. Z každé firmy zde budou 1-2 zástupci, jejichž úkolem bude během 5 minut zaujmout skupinky studentů, které se u nich budou střídat. Po tomto kolečku bude následovat prostor, kdy se studenti mohou přijít doptat na stanoviště firmy, která je zaujala. 

Harmonogram soutěže

Konec přihlašování

18. 2. 2022

Předkolo

20. 2. 2022

Networking Night

22. 2. 2022

FSI

Build it

Plan it

23. 2. 2022

Networking Night

24. 2. 2022

FEKT

Build it

Plan it

Code it - i pro FIT

25. 2. 2022

Harmonogram dní

Soutěžní den na FSI

Den před soutěží:
18:00-20:00
      Networking Night na FEKT

 

Soutěžní den:
7:15-7:55
          Registrace soutěžících
8:00-9:00
          Oficiální zahájení soutěže
9:00
                  Start soutěže
13:30
                Konec Plan it
14:00-15:30
      Prezentace Plan it
15:00
                Konec Build it
15:30-17:00
      Prezentace Build it
17:30-18:30
      Speed dating
18:45-19:15
      Vyhlášení výsledků
19:30-20:00
      feedback od firmy

Soutěžní den na FEKT

Den před soutěží:
18:00-20:00
      Networking Night na FEKT

 

Soutěžní den:
7:15-7:55
          Registrace soutěžících

8:00-9:00          Oficiální zahájení soutěže

9:00                  Start soutěže

13:30                Konec Plan it

14:00-15:30      Prezentace Plan it
15:00
                Konec Code it
15:30-17:00
      Prezentace Code it

15:45                Konec Build it

16:00-17:30      Prezentace Build it

17:30-18:30      Speed dating

18:45-19:30      Vyhlášení výsledků

19:45-20:30      Raut a feedback od firmy

20:45                 Afterparty v Yachtu 

Přihlašování

Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce v termínu od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 23:59. Hlásit se mohou jak kompletní tří až čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci, kteří v případě registrace budou za pomoci organizátorů rozřazeni do kompletních soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven. V případě dotazů týkajících se registrace do soutěže prosím kontaktujte Lukáše Janošku.

Organizátorský tým

Hlavní organizátorka
Kateřina Rapčanová
rapcanova.k@gmail.com
+420 720 687 303

Zodpovědný za účastníky
Lukáš Janoška
bsec.brno@gmail.com
+420 725 450 566

Zodpovědná za partnery
Gabriela Fryčová
gab.frycova@gmail.com
+420 773 100 145

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Za podpory

kobliha
Close Menu