Brno Student Engineering Competition

Přihlas se do největší technické soutěže na VUT!

O čem je tato soutěž ?

Brno Student Engineering Competition – BSEC je největší soutěž pro studenty VUT v Brně, pořádaná studentskou organizací BEST Brno (Board of European Students of Technology). Tato soutěž je určena pro tříčtyřčlenné týmy, které budou mít 16 hodin na vyřešení originálních zadání z praxe.

Zadání pro kategorie připravují firmy z technického prostředí,  které vyhledávají proaktivní studenty účastnící se mimoškolních aktivit. BSEC dává studentům jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení praktických problémů, rozvíjet své prezentační dovednosti a navíc vyhrát skvělé ceny.

Výsledky předkola

O čem je tato soutěž ?

Brno Student Engineering Competition – BSEC je největší soutěž pro studenty VUT v Brně, pořádaná studentskou organizací BEST Brno (Board of European Students of Technology). Tato soutěž je určena pro tříčtyřčlenné týmy, které budou mít 16 hodin na vyřešení originálních zadání z praxe.

Zadání pro kategorie připravují firmy z technického prostředí,  které vyhledávají proaktivní studenty účastnící se mimoškolních aktivit. BSEC dává studentům jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení praktických problémů, rozvíjet své prezentační dovednosti a navíc vyhrát skvělé ceny.

Kdy ?

Kdo ?

Kde ?

23.–24. 2. 2023 - přes noc

3 - 4 členné týmy z bakalářského a magisterského programu

Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Kdy ?

23.–24. 2. 2023

Kdo ?

Studenti bakalářského a magisterského programu

Kde ?

Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Kategorie

Build it - FSI

Navrhni. Sestroj. Prezentuj! 

 

Ukaž svou kreativitu a svoje schopnosti v kategorii Build it. Sestroj funkční model zařízení v daném časovém limitu z poskytnutého materiálu a užitím nářadí, které máš k dispozici. Poté představ své řešení odborné porotě.Wire it - FEKT

Navrhni. Bastli. Prezentuj! 

 

Ukaž svou kreativitu a svoje schopnosti v kategorii Wire it. Zprovozni funkční model z poskytnutého materiálu, nářadí a vývojové desky. Použij přitom různé součástky, káble i páječku. Nakonec představ svůj model odborné porotě.

 

 

Manage it - FP

Vymysli. Navrhni. Prezentuj! 

 

Zajímá tě svět podnikání, máš kreativní myšlení a chceš si vyzkoušet, zda umíš svůj nápad prodat? V kategorii Manage it si můžeš vyzkoušet svoje podnikatelské  a prezentační schopnosti při řešení zajímavého  zadání z praxe. Vyskoušej si jak třeba vymyslet nový produkt a následne ho zrealizovat.

 

 

Code it - FIT i FEKT

Navrhni. Naprogramuj. Prezentuj! 

 

Miluješ programování a je tvým koníčkem něco vytvářet? V kategorii Code it máš možnost ověřit si své programátorské schopnosti a kreativní myšlení na praktickém problému z praxe. Vyskoušíš si naprogramovat aplikaci pro medicínskou oblast v čem jen budeš chtít. Mentoring od nás ti zaistí, že se behěm souťěže nestratíš. Odporúčaným frameworkem bude Flutter.


Plan it FSI/FEKT

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj! 

 

Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky? Kategorie Plan it je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů. Vyskoušej si vyřešit technický problém, kde výstupem je kreativní řešení problému a prezentace, které soutěžící prezentují odborné porotě.

 

 

Zadaní z minulých let

Zadaní z minulých let můžeš najít na stránkách ebec.cz. V minulosti se naše soutěž jmenovala jinak a máme tak velkou databázi podobných zadaní. Plan it se jmenoval Case Study a Build it se jmenoval Team Design. Team Design určený pro FIT se jmenoval Team Design FIT.

Zadaní z loňska lze najít na tomhle odkazu.

Předkolo

Před samotným soutěžním dnem, po ukončení registrace – 17. února, proběhne Předkolo – 19. února v podobě online testu. Na test máte přibližně 1 hodinu, ale můžete ho spustit kdykoli během následujících 24 hodin. Test bude obsahovat otázky dané k oblasti v které soutěžíte  a bude rozdelen na kategorie.

Test prověří nejen vaše znalosti ze školy, ale také vaši kreativitu a týmovou spolupráci. Šest nejúspěšnějších týmů Předkola z každé kategorie postoupí do prezenčního kola, které se uskuteční během 23. 24. února.

Doprovodný program

Speed Dating

BSEC je víc než jen soutěž. Je to místo pro navazování kontaktů, kde můžete najít svou vysněnou stáž nebo budoucího zaměstnavatele. Během tzv. Speed Datingu budete mít možnost lépe poznat všech 10 našich partnerských firem!

Ak se přihlásite do soutěže tak účasť na Speed Datingu je povinná, kdy se na chvíli sa přeruší soutěž.

ChillOut zóna

Nenechte si ujít skvělou příležitost odpočinout si a pobavit se v ChillOut zóně během soutěžní noci. V jejích prostorách naleznete spoustu aktivit, Playstation, VR nebo možnost vyzkoušet 3D tiskárnu. Navíc, na místě budou k dispozici i matrace a lazybagy, takže si budete moci na chvíli zdřímnout.

Doprovodný program

BSEC je víc než jen soutěž. Je to místo pro navazování kontaktů, kde můžete najít svou vysněnou stáž nebo budoucího zaměstnavatele. Během tzv. Speed Datingu budete mít možnost lépe poznat všech 10 našich partnerských firem!

BSEC je víc než jen soutěž. Je to místo pro navazování kontaktů, kde můžete najít svou vysněnou stáž nebo budoucího zaměstnavatele. Během tzv. Speed Datingu budete mít možnost lépe poznat všech 10 našich partnerských firem!

Ak se přihlásite do soutěže tak účasť na Speed Datingu je povinná, kdy se na chvíli sa přeruší soutěž.

Speed Dating

BSEC je víc než jen soutěž. Je to místo pro navazování kontaktů, kde můžete najít svou vysněnou stáž nebo budoucího zaměstnavatele. Během tzv. Speed Datingu budete mít možnost lépe poznat všech 10 našich partnerských firem! Účast na Speed Datingu je povinná, počas které se přeruší soutěž na chvíli.

Výjimečný večer BSEC soutěžní noci vás bude bavit se svými partnery soutěže osobně. Každá společnost bude mít zde 1-2 zástupce, kteří budou mít za úkol zaujmout skupinky studentů během 8 minut, kteří se u nich budou střídat. Poté bude následovat čas, kdy si studenti mohou přijít vyzkoušet stanoviště společnosti, která je oslovila.

Chill Out Zóna

Nenechte si ujít skvělou příležitost odpočinout si a pobavit se v chillout zóně během soutěžní noci. V jejích prostorách naleznete spoustu aktivit, Playstation, VR nebo možnost vyzkoušet 3D tiskárnu. Navíc, na místě budou k dispozici i matrace a lazybagy, takže si budete moci na chvíli zdřímnout.

Harmonogram soutěžných dní

Konec přihlašování

17. 2. 2023 15.00

Předkolo

19. 2. 2023 15.00

až 20.2. 2023 15.00

Zahájení soutěže

23. 2. 2023 12.00

Konec soutěže

24. 2. 2023 12.00

Podrobný harmonogram

Nedele - 19. 2. 15.00 až Pondelí 20.2. 15.00

Online předkolo v moodlu, kde se spustí krátke testy, které budou rozdeleny podle fakulty.

Čtvrtek - 23. 2.

11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00
15.30 – 17.00
17.10 – 18.40
18.40 – 19.10
19.30
00.00

Registrace účastníků
Oficiální zahájení + představení zadání
Coffee Break + přesun na své místo
Začátek řešení
Speed Dating – Plan it, Build it, Wire it
Speed Dating – Code it, Manage it
Volná debata po Speed Datingu
Večeře
Půlnoční Coffee Break

Pátek - 24. 2.

06.30
08.00
08.00 – 08.30
08.30 – 10.00
10.00 – 10.30
11.00 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.45
21.00

Snídaně
Ukončení řešení
Přestávka
Prezentace řešení
Coffee Break
Vyhlášení a ukončení soutěže
Společná fotka
Prostor na feedback od firmy + Raut
Afterparty v Yachtu

Podrobný harmonogram

Nedele - 19. 2. 15.00 až Pondelí 20.2. 15.00

Online předkolo v moodlu, kde se spustí krátke testy, které budou rozdeleny podle fakulty.

Čtvrtek - 23. 2.

11.00 – 12.00
Registrace účastníků

12.00 – 13.30
Oficiální zahájení + představení zadání

13.30 – 14.00
Coffee Break + přesun na své místo

14.00
Začátek řešení

15.30 – 17.00
Speed Dating – Plan it, Build it, Wire it

17.10 – 18.40 Speed Dating – Code it, Manage it

18.40 – 19.10
Volná debata po Speed Datingu

19.30
Večeře

00.00
Půlnoční Coffee Break

Pátek - 24. 2.

06.30
Snídaně

08.00
Ukončení řešení

08.00 – 08.30
Přestávka

08.30 – 10.00
Prezentace řešení

10.00 – 10.30
Coffee Break

11.00 – 12.30
Vyhlášení a ukončení soutěže

12.30 – 12.45
Společná fotka

12.45 – 13.45
Prostor na feedback od firmy + Raut

21.00
Afterparty v Yachtu

0
kategorií
0
soutěžících
0
hodin práce
0
firem

Pravidla pro soutěž BSEC

F.A.Q.

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro všechny studenty VUT v Brně bakalářského a magisterského programu, nezávisle na fakultě nebo zaměření. Účast na soutěži je zdarma.

Můžu se přihlásit, i když jsem jednotlivec ?

Ano, přihlášku můžeš využít buď jako jednotlivec, pokud jsi sám nebo vyplnit pouze část přihlášky pro tým. Týmy pak složíme, aby byly alespoň 3 členové.

Kdy a kde se soutěž bude konat?

Letos se soutěž uskuteční 23.–24. 2. na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Musí být všichni soutěžící v týmu z jedné fakulty?

Nemusí, týmy mohou být sestaveny kombinací studentů ze všech fakult VUT v Brně, jedinou podmínkou pro přihlášku do soutěžní kategorie je, aby danou fakultu studoval alespoň jeden člen soutěžního týmu

Jak probíhá předkolo?

Předkolo bude probíhat po skončení registrace formou online testu, ve kterém si prověříme týmovou práci, kreativitu i logické myšlení. 

Jak vypadá soutěžní den?

Soutěž proběhne na Fakultě podnikatelské. Při úvodních prezentacích se dozvíte všechny instrukce týkající se zadání, informace o průběhu dne na soutěži a získáte pokyny pro plnění úkolu. Součástí dne bude i doprovodný program, večeře, snídaně a další občerstvení.

Co si mám připravit na soutěž?

Dobrou náladu, férového soutěžního ducha a funkční notebook.

Kdo jsou členové poroty?

Do porot jednotlivých kol dosazujeme odborníky, kteří k zadaným tématům mají blízko. Můžete se tak seznámit s pedagogy VUT v Brně nebo zástupci renomovaných firem, kteří jsou našimi partnery a na tvorbě zadání se podílejí.

Proč se na soutěž přihlásit?

Díky BSECu máš možnost se seznámit s reálným problémem firmy z praxe, vyzkoušet své schopnosti tvořit a komunikovat. Kromě toho můžeš porovnat síly se spolužáky a navíc vyhrát spoustu super cen.

Jak to na soutěži vypadá?

Organizátorský tým

Hlavní organizátor
Martin Kozák
kozak.martin2000@gmail.com
+421 940 881 694

Zodpovědná za účastníky
Timea Bedeová
bsec.brno@gmail.com
+421 948 137 407

Zodpovědná za partnery
Eliška Polánková
eliska.polankova@email.cz
+420 720 636 313

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Za podpory