Board of European Students of Technology, je neustále se rozvíjející, nezisková a nepolitická organizace. Od roku 1989 BEST zajišťuje komunikaci, kooperaci a výměnné pobyty pro studenty z celé Evropy. 96 lokálních skupin BESTu ve 33 zemích tvoří rostoucí, dobře organizovanou, silnou, mladou a pokrokovou studentskou síť. O fungování organizace se každý den stará okolo 3350 členů a našich služeb již využilo okolo jednoho milionu studentů.

BEST Stakeholders

BEST propaguje heslo „posílená diverzita“ a pomáhá studentům evropských technických univerzit stát se více otevření mezinárodnímu prostředí tím, že se snaží o lepší porozumění evropských kultur a rozvíjení schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí. Studenti technických univerzit mají příležitost rozšířit si své znalosti v oborech, které doplňují jejich technické vzdělání. BEST vytváří prostředí, ve kterém studenti mohou sdílet své znalosti organizováním akademických kurzů, volnočasových aktivit, inženýrských soutěžích, akademických symposií, tréninkových akcí a kulturních výměn. Na druhou stranu BEST také usiluje o rozšiřování trhu práce skrz akce zaměřené na kariéru (trhy práce, dny společností, workshopy) a skrz mezinárodní centrum pro kariéru. BEST také vytvořil vlastní systém tréninků, proto mají jeho členové možnost zlepšit své dovednosti a znalosti účastí na tréninkových akcích, které jsou zaměřené na technické a soft skills.

Více inormací o BESTu se dozvíte na stránce www.BEST.eu.org

Mapa všech lokálních BEST skupin

Mapa všech lokálních BEST skupin